ANH NGHI SƠN

Danh mục sản phẩm

Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Sản phẩm mới

Conch Vietnam
Conch Vietnam Vui lòng gọi

Thống kê

Đang online 7
Hôm nay 7
Hôm qua 1
Trong tuần 22
Trong tháng 60
Tổng cộng 1,858

Product ID : HM-740S / HM-740A

Mô tả: Product Description : 5.6" TFT LCD (65536 color) Product Features : ◎ 5.6" TFT touch panel with 65,536-color display ◎ Supports multiple COM Ports ◎ Supports SD card ◎ Supports to download and upload data by USB ◎ Function of USB Host ◎ Edit in multiple languages ◎ Support P2P capability ◎ Function keys are programmable.
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ:
Ngày đăng: 12-04-2017

Chi tiết sản phẩm

Products Keywords Brand
Human-Machine Interface Controller Human-Machine Interface Controller_HM-730 Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Human-Machine Interface Controller_HM-740 Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Human-Machine Interface Controller_HM-770 Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Human-Machine Interface Controller_HM-782 Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
SCR Power Regulator   Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Mono-Phase SCR power regulator Mono-Phase SCR power regulator_BRL Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Mono-Phase SCR power regulator_BRD Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Mono-Phase SCR power regulator_BRA Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Three-Phase SCR power regulator Three-Phase SCR power regulator_3φ3W Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Three-Phase SCR power regulator_1φ1W Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Three-Phase SCR power regulator_3φ2W Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Three-Phase SCR power regulator_3φ4W Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
SSR (Solid State Relay)   Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Mono-Phase SSR (solid state relay) Mono-Phase SSR (solid state relay)_SS-X10DA Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Mono-Phase SSR (solid state relay)_SS-X25DA Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Mono-Phase SSR (solid state relay)_SS-X40DA Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Mono-Phase SSR (solid state relay)_SS-X50DA Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Mono-Phase SSR (solid state relay)_SS-X75DA Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Mono-Phase SSR (solid state relay)_SS-475DAR Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Mono-Phase SSR (solid state relay)_SS-X10AA Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Mono-Phase SSR (solid state relay)_SS-X25AA Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Mono-Phase SSR (solid state relay)_SS-X40AA Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Mono-Phase SSR (solid state relay)_SS-105DD Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Mono-Phase SSR (solid state relay)_SS-110D Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Three-Phase SSR (solid state relay) Three-Phase SSR (solid state relay)_DC-to-AC Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Three-Phase SSR (solid state relay)_AC-to-AC Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
PID Temperature Controller PID Temperature Controller_P10(P11)-1010-000A Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
PID Temperature Controller_P20(P21)-1010-000A Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
PID Temperature Controller_P30(P31)-1010-000A  Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
PID Temperature Controller_P50(P51)-1010-000A  Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
PM Temperature Controller (aluminum-rail type) PM Temperature Controller_PM0-1102-A/D Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Microprocess Control Panel Meter Microprocess Control Panel Meter_ F Series  Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Microprocess Control Panel Meter_ U Series  Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Microprocess Control Panel Meter_ M Series  Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Microprocess Control Panel Meter_ S Series  Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Tachometer/Line Speed Meter Tachometer/Line Speed Meter_A Series Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Tachometer/Line Speed Meter_F Series Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Tachometer/Line Speed Meter_S Series Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Counter Counter_A Series Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Counter_D Series Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Counter_H Series Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Counter_U Series Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Counter_S Series Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Timer Timer_H Series Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Timer_D Series Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Timer_A Series Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Timer_U Series Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Sensor Sensor_QS Series Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Sensor_QL Series Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Sensor_TS Series Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Sensor_LS 3 Series Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Sensor_LS 5 Series Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Sensor_LS18 Series Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Sensor_U Type Photoelectric Sensor Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Length Sensor Length Sensor_S Series Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam
Length Sensor_D Series Conch Vietnam, Conch ANS VietNam, ANS VietNam